Mitä eroa on hävikin kirjaamisella ja hävikinhallinnalla?


Tietoisuus ruokahävikistä ja sen vaikutuksista ovat kasvaneet viime vuosina. Hävikin vähentäminen ja tehokas hävikinhallinta ovat tulleet keskeisiksi tavoitteiksi monille yrityksille, yhteisöille ja yksilöille. Kun puhutaan ruokahävikistä, kaksi käsitettä nousevat esiin: hävikin kirjaaminen ja hävikinhallinta. Vaikka nämä käsitteet saattavat vaikuttaa samankaltaisilta, niillä on kuitenkin eroja tarkoituksessaan ja lähestymistavoissaan.

Hävikin kirjaaminen

Hävikin kirjaaminen tarkoittaa ruokahävikin tarkkaa mittaamista ja dokumentointia. Se on prosessi, jossa ruokahävikin määrä ja syyt kirjataan ylös. Tämä tieto on arvokasta, koska se auttaa ymmärtämään, missä vaiheessa ruokaa menee hukkaan ja miksi. Hävikin kirjaaminen mahdollistaa myös tilastollisten tietojen keräämisen ja vertailun eri toimijoiden välillä. Näin voidaan tunnistaa trendejä ja kehittää strategioita hävikin vähentämiseksi.

Hävikinhallinta

Toisaalta hävikinhallinta on laajempi käsite,  joka sisältää toimenpiteet ja strategiat ruokahävikin vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Hävikinhallinta pyrkii löytämään keinoja minimoida hävikkiä kaikissa vaiheissa, olipa kyse sitten tuotannosta, varastoinnista, kuljetuksesta, myynnistä tai kuluttajien tasolla. Se voi sisältää esimerkiksi parempaa varastojen hallintaa, tarkempaa tilausjärjestelmää, päivittäisten valikoimien optimointia, tarjoiluannosten hallintaa tai kuluttajatietoisuuden lisäämistä.

Toisiaan täydentämässä

Vaikka hävikin kirjaaminen ja hävikinhallinta ovat erilliset käsitteet, ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Hävikin kirjaaminen tarjoaa tietoa, jota tarvitaan hävikinhallinnan strategioiden kehittämiseen. Se luo perustan ymmärrykselle hävikin laajuudesta ja syistä.  Hävikinhallinta puolestaan hyödyntää hävikin kirjaamisen tuloksia ja pyrkii toiminnallisesti vähentämään ruokahävikkiä. Se tarjoaa käytännön ratkaisuja hävikin vähentämiseksi ja kestävän ruokajärjestelmän luomiseksi. Yhdessä nämä kaksi lähestymistapaa voivat edistää merkittävää muutosta ruokahävikin torjunnassa ja edistää kestävää kehitystä

Hukka hävikinhallinnan välineenä

Moni on tilanteessa, jossa hävikin kirjaaminen on jo aloitettu -joko ruutuvihkoon, taulukko-ohjelmaan tai toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä tieto on arvokasta, mutta kerättyä tietoa pitää vielä käsitellä, jotta päästään hyödyntämään kirjaamisen tuloksia. Käytännön ratkaisu tähän käsittelyyn ovat erilaiset hävikinhallintaohjelmat. Esimerkiksi Hukan visualisoidulla datalla kykenet hahmottamaan ruokahävikkiäsi ja sen syitä. Datan ja menekkiarvioiden avulla tilaat tai valmistat jatkossa optimoidun määrän asiakkaittesi suosikkiruokaa hävikin minimoimiseksi. Ja kaiken tämän näet hetkessä ja ymmärrettävässä muodossa.

Kun valitset hävikinhallintaohjelmaa, niin vaadi ohjelmistolta ainakin seuraavia asioita:

  1. Ymmärrät paremmin mitä asiakkaasi haluavat syödä.
  2. Nopeutat nykyistä tapaa kirjata hävikkiä.
  3. Hyödynnät tekoälyyn perustuvia ominaisuuksia jotka auttavat ja automatisoivat laskemaan linjastohävikin alle 10%.
  4. Sitoutat asiakkaat yhteiseen päämäärään asiakasviestinnällä.
  5. Moninkertaistat tuottavuutesi tekemääsi sijoitukseen nähden.  

Nämä ja paljon muuta saat, kun otat Hukka-palvelun käyttöösi. Ota meihin yhteyttä niin käydään läpi, miten voisimme teille olla avuksi ja hyödyksi. Kohti kannattavampia ja kestävämpiä ammattikeittiöitä!

We use cookies to maintain and develop our site, ensure that you have the best experience using it and to target online marketing through cookies set by third-party providers.