Hukka AI ja Clonet aloittavat yhteistyön


Hukka AI ja Clonet aloittavat yhteistyön hiilijalanjäljenlaskennassa

Hukka AI ja suomalainen hiilijalanjäljen mittaamiseen sekä ilmastoystävällisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut Clonet aloittavat yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on palvella HoReCa-alan toimijoita entistä kokonaisvaltaisemmin ruokahävikin ilmastovaikutusten määrittämisessä, analysoinnissa ja vähentämisessä.

Clonet on kehittänyt OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan, josta löytyy standardipohjaiset työkalut tukemaan yritysten hiilineutraaliusmatkaa sekä Suomen kattavin päästökerrointietokanta. Clonet tarjoaa alustan käyttöoikeuksia, rajapinnan ajantasaisiin päästökerrointietoihin sekä räätälöityjä hiilijalanjälkilaskureita erilaisten yritysten tarpeisiin.

Yhteistyössä Clonet auttaa Hukkaa määrittämään entistä laadukkaammin ruokahävikin ilmastovaikutuksia osana nykyistä palveluaan ja tukee siten Hukan asiakkaiden ponnistuksia kohti hiilineutraaliutta. Kumppanit myös tarjoavat toistensa palveluille näkyvyyttä ja tekevät markkinointiyhteistyötä.

”Ruokahävikin vähentämisellä on kriittinen rooli organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämisessä ja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Yhteistyö Clonetin kanssa ei ainoastaan mahdollista Hukan asiakkaille luotettavaa ja jäljitettävissä olevaa hiilijalanjäljenlaskentaa osana nykyistä alustaamme vaan on osa laajempaa kehitystä ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta tukevan ekosysteemin rakentamisessa.” sanoo Hukka AI:n toinen perustaja ja toimitusjohtaja Tuure Karhu.

”Merkittävä syy ilmastonmuutokseen on maapallon resurssien ylikäyttö. Hukan ratkaisun avulla yritykset ymmärtävät ruokahävikistä aiheutuvien kustannusten lisäksi jatkossa myös entistä laadukkaammin hävikkiin liittyvät ilmastovaikutukset, ja voivat hävikkiä vähentämällä pienentää päästöjään. On hienoa, että voimme tarjota Hukan käyttöön tarvittavat päästötiedot OpenCO2.net-alustan päästötietokannasta. ” sanoo Clonetin perustaja ja toimitusjohtaja Sari Siitonen.

Lue lisää Clonetin palveluista täältä.

We use cookies to maintain and develop our site, ensure that you have the best experience using it and to target online marketing through cookies set by third-party providers.