Ruokahävikin vähentämisellä pienempi hiilijalanjälki


Hukka AI voi nyt arvioida ruokahävikin hiilijalanjäljen suuruuden palvelussaan. Ilmastovaikutusten laskennassa hyödynnetään Clonetin kehittämän OpenCO2.net-alustan (https://www.openco2.net/fi/) päästötietokantaa.

Glasgown ilmastokokouksessa olivat yksimielisiä, että päästöjä on vähennettävä 45 prosentilla kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä verrattuna vuoden 2010 tasoon, jotta maapallon lämpötilan nousu voitaisiin rajata 1,5 asteeseen. Jotta päästövähennystoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein, on ensin tunnettava hiilijalanjälki ja merkittävimmät siihen vaikuttavat tekijät. Ilman hiilijalanjälkilaskentaakin voi nimetä yhden asian, mitä päästöjen vähentämiseksi ainakin kannattaa tehdä – nimittäin välttää ruokahävikkiä.

Motivan (https://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa) mukaan Suomessa heitetään vuosittain hukkaan 10-15 % kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta. Tämä tarkoittaa, että 360 miljoonaa kiloa ruokaa on tuotettu, kuljetettu, säilytetty ja valmistettu turhaan.

Käytännön tasolla polttoainetta on palanut, kun peltoja on muokattu ja ruokaa kuljetettu ensin varastoihin ja kauppoihin ja sieltä edelleen koteihin. Sähköä on haaskattu lypsykoneissa, kylmiöissä, pakastimissa, jääkapeissa, monitoimikoneissa, uuneissa ja liesissä – kaikissa näissä aivan turhaan.

Polttoaineiden ja sähkön kulutuksesta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Merkittäviä ruokaketjun päästölähteitä ovat myös lehmien röyhtäily, lannankäsittely, viljelysmaan käyttö ja maankäytön muutos.  

Ruokahävikistä aiheutuvan ilmastokuorman suuruutta on vaikea arvioida. Jos pääosa hävikistä olisi kasviksia, hävikinstä aiheutuvat päästöt olisivat joitakin satoja tuhansia hiilidioksidi-ekvivalenttitonneja vuodessa. Mitä enemmän lihaa, juustoja ja valmisruokia päätyy hävikkiin, sitä suuremmaksi hiilijalanjälki kasvaa. 

Hiilijalanjäljen laskennan lähtökohdat Hukka AI:n palvelussa

Hukan palvelussa on tähän mennessä voitu seurata ruokahävikin suuruutta ja hävikistä aiheutuneita kustannuksia. Nyt palvelusta saadaan myös päästötiedot. Osana Hukka AI:n ja Clonetin solmimaa kumppanuussopimusta, Clonet tarjoaa Hukan käyttöön tyypillisten ruoka-aineiden päästötiedot OpenCO2.net-alustan päästötietokannasta. Tietokannasta löytyy jo yli 600 ruokien ja juomien päästökerrointa. 

Clonet lisää päästötietokantaan uusia päästökertoimia kuukausittain, ja pitää myös olemassa olevat päästökertoimet ajan tasalla päivittämällä kertoimia, aina kun niistä on julkaistu uutta tietoa. Clonet ei tuota päästökerrointietoja itse vaan nojaa parhaaseen saatavilla olevaan päästötietoon. Tietokantaan sisältyviä päästökerrointietoja on koottu jo neljän vuoden ajan tutkimuslaitosten raporteista ja muista tieteellisistä julkaisuista. Aivan viime aikoina päästökerrointietoja on saatu myös suoraan sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat toteuttaneet omille tuotteilleen elinkaariarviointeja. 

Validoidessaan Clonetin kehittämää OpenCO2.net-hiilijalanjälkimerkkiä DNV tarkisti myös OpenCO2.netin laskentatyökalut ja päästötietokannan tiedonkeruuprosessin. Näin on pyritty varmistamaan, että tietokannassa oleva päästötieto olisi mahdollisimman luotettavaa.

Päädyimme valitsemaan Clonetin kertoimet Hukka-palveluun nimenomaan luotettavuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Clonetin kanssa yhteistyö oli poikkeuksellisen helppoa ja selkeää. Yhdessä määrittelimme tarvittavat tunnisteet ruokanimikkeisiin, jotta laskenta olisi riittävän tarkkaa asiakkaidemme tarpeisiin. 

Päästökerrointiedot yhdistetään hävikin määrätietoihin, ja näin Hukan palvelun käyttäjille voidaan tarjota ajantasaista tietoa hävikin ilmastovaikutuksista. Haluamme palvelun avulla ohjata käyttäjiä valitsemaan vähäpäästöisempiä ruokanimikkeitä. Oleellista on myös huomata, kuinka valtava merkitys pelkästään ruokahävikin pienentämisellä on hiilijalanjälkeen.  Nyt palvelun käyttäjä voi jakaa myös tiedon ruokahävikin vähentämisellä saavuttamistaan päästövähennyksistä ja näin kannustaa myös muita hävikin pienentämiseen.

OpenCO2.net on Clonetin kehittämä hiilijalanjälkialusta, josta löytyy standardipohjaiset työkalut ja Suomen kattavin päästökerrointietokanta hiilijalanjäljen määrittämiseen.  Clonet tarjoaa yrityksille käyttöoikeuksia OpenCO2.net-palveluun, rajapintaa ajantasaisiin päästökerrointietoihin sekä yritysten tarpeisiin räätälöityjä hiilijalanjälkilaskureita. Varmennetuille laskennoille myönnetään Hiilijalanjälkimerkki.

Kirjoittajat: 

Clonetin perustaja ja toimitusjohtaja Sari Siitonen

Hukka AI:n toinen perustaja ja toimitusjohtaja Tuure Karhu 

We use cookies to maintain and develop our site, ensure that you have the best experience using it and to target online marketing through cookies set by third-party providers.