Perho liiketalousopisto käyttää Hukka -palvelua osana ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa


Ammatillisessa koulutuksessa vihreä siirtymä tarkoittaa kokonaisvaltaista muutosta,
jossa pyrkimys koulutuksen kestävään kädenjälkeen ja jalanjäljen vähentämiseen
läpäisevät koulutuksen järjestäjän kaiken toiminnan.

Tutkinnon perusteissa on arvioinnin kohteena hävikin välttäminen ja syntyminen erilaisissa ruoan valmistuksen tilanteissa. Kiitettävän tason työskentelyssä tulee välttää hävikin syntymistä itsenäisesti ja kannattavasti.

Koulutamme Ravintola-alalle tulevaisuuden tekijöitä, joiden tulee osata työskennellä vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Elintarvikkeiden kustannukset ovat korkeat, joten hävikin minimoiminen on taloudellisesti merkittävää sekä myös ekologisesti kohti kestävää tulevaisuutta. Raaka-aineiden ja ruokalajien kunnioittaminen on osa opetuksen sisältöä. Hävikin seuraaminen ja kirjaaminen edesauttaa opiskelijoita havainnoimaan mistä hävikki syntyy. Tavoitteena on, että hävikkiä ei synny, vaan miten voimme käyttää ja hyödyntää raaka-aineista kaikki sen osat.

Mervi Vilén-Peltoniemi
We use cookies to maintain and develop our site, ensure that you have the best experience using it and to target online marketing through cookies set by third-party providers.