Smart hantering av matsvinn

Minska matsvinn med data. Du sparar pengar och miljön genom att minska ditt koldioxidavtryck.

Smart hantering av matsvinn

Hukka är ett verktyg för restauranger och matserveringar. Med Hukka kan du förebygga matsvinn.

Du behöver inte installera separata vågar eller använda expertteam och lösningar som är svåra att genomföra. Du behöver bara en surfplatta eller annan terminalstation och en nätförbindelse – därefter står Hukka i din tjänst!

Med Hukka är det lätt att registrera och hålla reda på matsvinnet. Matsvinnet vägs och registreras i Hukka. Den registrerade mängden visualiseras i Hukka och användarna kan lätt uppfatta och publicera information om matsvinnet. Tallrikssvinnet kan visas för kunderna, vilket styr dem mot mer ansvarsfulla måltider.

Beräkna inbesparing

Måltider per dag
300 måltider per dag
Råvarukostnader för måltid
4€ per måltider
Matsvinn i procent
20% matsvinn

DINA ÅRSINBESPARINGAR PER ÅR

Vem drar nytta av Hukka?

Restauranger, matserveringar och kök med serveringslinje som enkelt och smidigt vill minska på sitt matsvinn. Vi hjälper företag, kommuner och andra instanser att minska på mängden bortkastad mat.

Hur fungerar Hukka

I köket

På basis av det registrerade matsvinnet erbjuder tjänsten en fortlöpande rapportering och analytik, som hjälper dig att optimera beställningsmängderna och minska på svinnet. Med Hukka kan du spara på dina råvarukostnader och minska på ditt koldioxidavtryck. Det har aldrig vara så här lönsamt att agera rätt!

I salen

Matgästerna kan följa med matsvinnet under den gångna veckan och får tydlig information om hur mycket matsvinn de varit med om att producera och spara.

Varför grundades tjänsten?

I enlighet med skolans ekologiska riktlinjer uppmuntrade jag som lärare våra elever att enbart ta så mycket mat de ämnade äta. Det var positivt att se att det uppstod mindre tallrikssvinn. Men samtidigt förflyttades problemet: de blev kvar mycket mat på serveringslinjen. Därifrån kastades maten i soptunnan. Vad kunde göras?

Vi började utveckla en webbtjänst som lätt kan tas ibruk. I köket rådde ständig brådska och därför var det krångligt att systematiskt registrera matsvinnet. Också kökspersonalen kämpade med samma sak: åtgången av köttbullar kunde en dag vara 80 kg och följande gång 60 kg. Tredje gången beställdes ändå 100 kg, för att maten inte skulle ta slut. Därför behövs ett verktyg som är lätt att använda.

Hukka kräver ingenting annat än en surfplatta. Applikationen och den visuella rapporteringen uppmuntrar eleverna att minska på sitt eget tallrikssvinn.

Maskinlärningen

Om du vill nå bättre resultat för att minska matsvinnet och hantera beställningsmängderna kan du använda maskininlärningen. Med hjälp av den optimeras datan så att du kan eftersträva att halvera matsvinnet. Samtidigt minskar du på ditt koldioxidavtryck, använder dina resurser klokare och sparar pengar.

FAQ

Vad innehåller den tjänsten?

-Lätt att bokföra matsvinnet.
-Historisk statisktik om matsvinn.
-Tydliga diagram.

Vilken nytta har Hukka jämfört med egen tabelluppföljning?

-Änvändaren får färdig statistik och diagram i en och samma databas.
-Få kunderna att aktivt delta i minskningen av matsvinnet.

Begäran om kontakt

Ta kontakt. Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt.